Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierenwelzijn (28.286)

- Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, Y)

De commissie besluit op 5 december 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer