Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 november 2023




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36.429)

- Pakket Belastingplan 2024

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over toelichting op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2024; Belastingplan 2024

De commissie wenst, naast de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de minister voor Klimaat en Energie, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor het plenaire debat over het Pakket Belastingplan 2024. Zij vraagt daarbij of dit debat zo gepland kan worden dat de bewindspersonen die gelet op hun portefeuille niet het gehele debat hoeven bij te wonen, gedeeltelijk aanwezig kunnen zijn.

Voorts besluit de commissie de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 8 november 2023 (36418, B) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

- 36429

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn) en JA21 (Baumgarten).


De griffier van de commissie,
Helene de Man