Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 25087/35927, AC / T03339

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De brief zal worden betrokken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024. De fractie van GroenLinks-PvdA (Martens) geeft aan over de brief vragen te zullen stellen (bij het verslag over het Belastingplan 2024).


De griffier van de commissie,
Helene de Man