Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- Schadeafhandeling in geval van ontmanteling NAM en het belang van Shell en ExxonMobil om hierover een akkoord te sluiten

Verslag schriftelijk overleg (33529, 35603, 36094, Q)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Langen-Visbeek). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

- Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Verslag schriftelijk overleg (32849 / 35603 / 36094, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren