Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- Toezeggingen T03394 (monitoring afromingsvrije lease) en T03392 (werking stelsel)

Brief van de minister van LNV van 26 oktober 2023 (35949, I)

De commissie besluit de toezeggingen T03394 en T03392 als voldaan aan te merken en het verslag van een schriftelijk overleg (35949, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer