Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 31 oktober 2023