Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 31 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- 35.899 / 25.295, Q

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over onderzoek naar de effectiviteit van de avondklok; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

De commissie besluit op 28 november 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren