Interpellatie-Kluit (GroenLinks-PvdA)De Eerste Kamer heeft lid Kluit (GroenLinks-PvdA) op 31 oktober 2023 verlof verleend om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) later op die dag te interpelleren over de minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (33.118 en 34.986).

De interpellatie vond plaats op 31 oktober 2023.

Tijdens de interpellatie is de motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, FR) ingediend.

De motie is op 31 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, SP, PvdD, JA21, BBB en 50PLUS stemden voor.


Documenten

6