Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 31 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezegging T03010

Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

N.a.v. de brief van 25 september 2023 (34985, S) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van BZK geleverd door de fractie van de BBB (Kemperman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra