Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm (36.427)

- Mededelingen en informatie

De griffie geeft aan dat op verzoek van de commissie het tijdstip van de technische briefing over het Pakket Belastingplan 2024 op 7 november 2023 is vervroegd van de avond naar de middag van 14.00-17.00 uur.


De griffier van de commissie,
Helene de Man