Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- Schadeafhandeling in geval van ontmanteling NAM en het belang van Shell en ExxonMobil om hierover een akkoord te sluiten

Verslag schriftelijk overleg (33529, 35603, 36094, Q)

De commissie besluit op 7 november 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Het lid Van Langen - Visbeek (BBB) heeft kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

- Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Verslag schriftelijk overleg (32849 / 35603 / 36094, B)

De commissie besluit op 7 november 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Het lid Koffeman (PvdD) maakt kenbaar van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer