Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Mededelingen en informatie

Afgesproken is om per e-mail te inventariseren welke leden aanwezig zijn bij het kennismakingsgesprek met de ministers SZW en APP op 7 november 2023. Dit in verband met het deels overlappende bezoek aan de Hoge Raad en de technische briefing over het Belastingplan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl