Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Jeugdzorg (31.839)

- Mogelijkheden voor digitalisering in de jeugdzorg

Brief van de staatssecretaris van VWS van 16 oktober 2023 (31839, AJ)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer