Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 3 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezegging T03010

Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 25 september 2023 (34985, S) op 24 oktober 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De commissie besluit toezegging T03010 als "openstaand" te blijven beschouwen. De verantwoordelijke bewindslieden voor voormelde toezegging blijven gelijk als eerder geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra