36.435 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Miljoenennota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijzigingen houden verband met de Miljoennota 2023.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 26 oktober 2023 aangenomen.

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: SP, DENK, JA21, Groep Van Haga, PVV en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündogan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV, FVD en JA21.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.


Documenten

26