36.373, H

Gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketenIn deze motie wordt de regering ten behoeve van het nieuwe kabinet verzocht voor de zomer van 2024 te komen tot een voorstel voor een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen, die het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen tot maximaal één reduceert.Kerngegevens

nummer 36.373, H
ingediend 26 september 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, PVV, VVD en JA21 stemden tegen.
indiener(s) P.H. van Meenen (D66)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F. Belhirch (D66)
G.K. Perin-Gopie (Volt)
D.M.G. Roovers (GroenLinks-PvdA)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (36.373)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) bespreekt op 11 juni 2024 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over (deels) openstaande toezeggingen (EK 36.410 VIII, J met bijlage) in het kader van toezegging T03726 en in het kader van de deze motie.Uitvoering