Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierenwelzijn (28.286)

- Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, X)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Jaspers) en PvdD (Visseren-Hamakers). De fractie van GroenLinks-PvdA (Kluit) sluit zich aan bij de vragen van de PvdD-fractie. De commissie besluit voorts om de deadline voor het leveren van schriftelijke inbreng uit te stellen tot 27 september 12:00 uur. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer