36.410 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: BIJ1, PvdD, Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD, PvdD en JA21.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 19 maart 2024 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister van Financiën voorgelegd.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten