36.410 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: BIJ1, PvdD, Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD en PvdD.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 19 maart 2024 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister van EZK voorgelegd. Op diezelfde datum is bij brief een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister voor K&E voorgelegd.

Een technische briefing door de Raad van State inzake de advisering over de concept-Klimaatnota 2023 (EK, 32.813, AX met bijlagen) voor de commissie vond plaats op 14 november 2023. Het videoverslag is hier (60 minuten) beschikbaar.

Een kennismakingsgesprek met MKB-Nederland voor de commissie vond plaats op 13 februari 2024. Het videoverslag is hier (61 minuten) beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

121
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-121] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-121] documenten