Werkbezoek Autoriteit PersoonsgegevensEen delegatie van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op dinsdag 12 september een werkbezoek gebracht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de onafhankelijke toezichthouder op het grondrecht van de bescherming van persoonsgegevens. De AP maakt zich sterk voor verantwoorde digitalisering met als doel de optimale bescherming van de persoonsgegevens en digitale grondrechten van alle burgers.

Aanleiding van het bezoek was het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) en de brief van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens met advies over het gewijzigde wetsvoorstel. Op korte termijn kunnen de leden inbreng leveren voor het nader voorlopig verslag bij dit wetsvoorstel.

De delegatie voerde het gesprek met Aleid Wolfsen (voorzitter) en Katja Mur (bestuurslid) over onder andere de volgende onderwerpen:

  • de verhouding tot het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondwet;
  • het Jaarplan 2023;
  • aandachtspunten voor de verkiezingsprogramma's;
  • het toetsingskader van de Autoriteit Persoonsgegevens en
  • het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs)/Besluit gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (Bgs).

In de middag na het werkbezoek besloot de commissie J&V in haar vergadering op voorstel van het senator Peter Nicolaï (PvdD) de rapportage 'Algoritmerisico's Nederland' van de Autoriteit Persoonsgegevens voor een volgende vergadering te agenderen en de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag bij wetsvoorstel Wgs, eerder voorzien op 26 september 2023, uit te stellen tot de leden kunnen beschikken over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het in consultatie gebrachte Besluit gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (Bgs). Dit advies volgt binnen enkele weken, zoals de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens het werkbezoek aankondigde.

De delegatie van de Eerste Kamer werd geleid door de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor J&V, Boris Dittrich (D66), en bestond verder uit Caspar van den Berg (VVD), Karin van Bijsterveld (JA21), Robert Croll (BBB), Arie Griffioen (BBB), Eddy Hartog (Volt), Peter Nicolaï (PvdD), Jeroen Recourt (GroenLinks-PvdA), Martin van Rooijen (50PLUS), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Gala Veldhoen (GroenLinks-PvdA).


Deel dit item: