Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 32140, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de voorgenomen inhoud van het pakket Belastingplan 2024; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris (32140, R) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man