Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- T02944

De commissie neemt kennis van de brief en besluit de status van toezegging T02944 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman