Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierenwelzijn (28.286)

- Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, X)

De commissie besluit op 26 september 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer