Maidenspeech van prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)

pdf Maidenspeech van prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)


Bij:

Handelingen 2022/2023, nr. 39, item 3, blz. 11-12