T03705

Toezegging Monitoren effect wijziging artikel 62 van de Geneesmiddelenwet (36.002)De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Meenen (D66), toe zorgvuldig te monitoren wat het effect is van het niet fysiek aanwezig zijn van een drogist bij de verkoop van Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD)-geneesmiddelen en zal de Kamer hierover over een jaar informeren.


Kerngegevens

Nummer T03705
Status afgevoerd
Datum toezegging 4 juli 2023
Deadline 1 juli 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden drs. P.H. van Meenen (D66)
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen digitalisering
geneesmiddelen
gezondheidszorg
zelfzorggeneesmiddelen
Kamerstukken Verzamelwet VWS 2022 (36.002)


Opmerking

Toezegging (mogelijke uitvoering) is gerelateerd aan de motie-Kox c.s. (36002, E)

Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr. 40 – item 10- blz. 4

De heer Van Meenen (D66): D66 gaat graag mee in de tijd, ook op het gebied van digitalisering van de zorgketen, uiteraard alleen wanneer dit ook bevorderlijk is. Graag vraag ik de minister om deze verandering dan ook zorgvuldig te monitoren. Ik zou de minister willen verzoeken om over een jaar aan beide Kamers te rapporteren wat het effect is geweest van deze wijziging van artikel 62. Wat is dus het effect als een deskundige medewerker niet meer fysiek aanwezig is bij de verkoop van UAD-middelen?

Handelingen I 2022-2023, nr. 40 – item 10- blz. 9

Minister Kuipers: De heer Van Meenen vroeg ook: bent u bereid zorgvuldig te monitoren wat het effect is van het niet fysiek aanwezig zijn van een drogist? Ja, ik zal dit blijven doen. Ik kan in lijn met de vraag van de heer Van Meenen informeren wat de situatie over een jaar is, mocht dit wetsvoorstel worden aangenomen.


Brondocumenten


Historie