36.350 IX / 36.350 XV, K

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het bevorderen van het toepassen van inhaalindexatieIn deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat pensioenfondsen voor werknemers en gepensioneerden in 2024 inhaalindexatie toepassen, indien en voor zover de dekkingsgraad boven de 105% uitkomt.Kerngegevens

nummer 36.350 IX / 36.350 XV, K
ingediend 11 juli 2023
gewijzigd 14 november 2023
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, SP, PvdD, BBB en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door R.M.J. van Gasteren (BBB)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)