36.350 IX / 36.350 XV, F

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de AOW als onlosmakelijk onderdeel van het stelsel van sociale zekerheidIn deze motie wordt uitgesproken dat de koppeling van de AOW een onlosmakelijk onderdeel blijft van ons stelsel van sociale zekerheid en bestaansminimum.Kerngegevens

nummer 36.350 IX / 36.350 XV, F
ingediend 11 juli 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 december 2023 aangenomen. D66, Volt, VVD, JA21 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd