Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286)

- E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie ziet ervan af om in nader schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie en besluit de brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer