Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- Technische briefing wetgevingsagenda klimaat en energie

Brief van de minister voor K&E van 7 juli 2023 over een technische briefing wetgevingsvoorstellen op het gebied van klimaat en energie (36200 XIII/36169, G)

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de minister voor Klimaat en Energie voor een technische briefing inzake de wetgevingsagenda op het terrein van Klimaat en Energie. De commissie verzoekt deze briefing bij voorkeur te houden op 26 september of 3 oktober 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer