Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 4 juli 2023
1. Lentepakket van het Europees Semester

Brief van de minister van EZK en de minister van Financiën inzake kabinetsreactie lentepakket Europees Semester; Europees Semester 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties Volt en OPNL. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissies.

2. COM(2023)240, 241, 242

Wetgevende EU-voorstellen economische governance

De commissies besluiten tot doorgeleiding van de brieven naar de plenaire vergadering, na aanpassing daarvan qua toonzetting en waarbij wordt benadrukt dat de commissie vooral benieuwd is naar de antwoorden van de minister tijdens een te organiseren mondeling overleg, bij voorkeur op 12 september 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man