Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op structuurvisie Nationale Omgevingsvisie (34.682)

- 34682, R

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 'Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023’; Nationale Omgevingsvisie

De commissie besluit n.a.v. de brief van 29 juni 2023 (34682, R) op 12 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra