Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Mededelingen en informatie

Binnen de commissie bestaat belangstelling voor een theatervoorstelling voor Eerste en Tweede Kamerleden over gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl