Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2023Verslag van de vergadering van 4 juli 2023 (2022/2023 nr. 40)

Aanvang: 13.49 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Begroting Buitenlandse Zaken 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran (36200-V, letter J, was letter E).

(Zie vergadering van 27 juni 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen over de motie 36200-V, letter J, de gewijzigde motie van het lid Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Nanninga namens JA21.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga i (JA21):

Dank, voorzitter. Uiteraard is de situatie in die kampen niet zoals JA21 het graag zou zien. We nemen de mensenrechtenschendingen serieus. We zien echter het afsnijden van banden met het Libische regime, al dan niet financieel, niet als de manier om dit op te lossen. Dan raak je alle invloed kwijt. Bovendien is Libië ook betrokken bij de vluchtelingendeals die er zijn. We zullen tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karimi c.s. (36200-V, letter J, was letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, BBB, D66, de SP, de PvdD, Volt, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, FVD, JA21 en GroenLinks-PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga.

Mevrouw Nanninga i (JA21):

Excuses, voorzitter, de stemverklaring geldt de motie waar we nu over gaan stemmen en niet de afgelopen motie. Gelieve de stemverklaring te beschouwen voor de motie die nu aan bod is. Excuses voor de verwarring. Ik was een beetje te triggerhappy.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Beter te vroeg dan te laat.