Stemming moties Implementatie Europese klimaatwetVerslag van de vergadering van 4 juli 2023 (2022/2023 nr. 40)

Aanvang: 13.46 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Implementatie Europese klimaatwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet),

te weten:

  • de motie-Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aarde (36169, letter F);
  • de motie-Visseren-Hamakers over een wettelijke doelstelling om energiearmoede te reduceren in 2030 (36169, letter G);
  • de motie-Visseren-Hamakers over een doorrekening van een vlaktaks (36169, letter H).

(Zie vergadering van 27 juni 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we nu over de motie 36169, letter F, de motie van het lid Visseren-Hamakers over het naar rato bijdragen aan het beperken van opwarming van de aarde. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers (36169, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, de SP, de PvdD, Volt en GroenLinks-PvdA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van BBB, D66, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en JA21 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36169, letter G, de motie van het lid Visseren-Hamakers over een wettelijke doelstelling om energiearmoede te reduceren in 2030. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers (36169, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, de SP, de PvdD, Volt, FVD en GroenLinks-PvdA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van BBB, D66, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en JA21 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36169, letter H, de motie van het lid Visseren-Hamakers over een doorrekening van een vlaktaks. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers (36169, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en Volt voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, BBB, D66, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD, JA21 en GroenLinks-PvdA ertegen, zodat zij is verworpen.