Stemming motie Implementatie Europese klimaatwetVerslag van de vergadering van 4 juli 2023 (2022/2023 nr. 40)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Implementatie Europese klimaatwet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet),

te weten:

  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het uitstellen van de stemming over dit wetsvoorstel (36169, letter E).

(Zie vergadering van 27 juni 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Klimaat en Energie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Allereerst stemmen we over de motie 36169, letter E, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het uitstellen van de stemming over dit wetsvoorstel. De Kamer heeft eerder verlof gegeven om over deze motie te stemmen vóór de stemming over het wetsvoorstel. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Ik verzoek de leden die voor de motie zijn te gaan staan, en ik verzoek de leden te blijven staan tot de uitslag bekend is.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36169, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, de PVV, de SGP en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, D66, de SP, de PvdD, Volt, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, JA21 en GroenLinks-PvdA ertegen, zodat zij is verworpen.