Korte aantekeningen vergadering commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Veehouderij en gezondheid omwonenden (T02664)

Verslag nader schriftelijk overleg (28973 / 29683, N)

De commissies besluiten het verslag van een nader schriftelijk overleg (28973/29683, N) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer