Overzicht moties ingediend bij het wetsvoorstel Implementatie Europese Klimaatwet op 27 juni 2023Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PVV, FVD en BBB stemden voor.

Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, PvdD en SP stemden voor.

Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, FVD, Volt, PvdD en SP stemden voor.

Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Volt, PvdD en SP stemden voor.