Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Kernenergie

Verslag nader schriftelijk overleg (32645/ 32813, G)

De commissie besluit de beantwoording van de minister voor Klimaat en Energie van 31 mei 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer