36.169, E

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het uitstellen van de stemming over dit wetsvoorstelIn deze motie wordt de regering verzocht om de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen totdat inzichtelijk is wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn voor Nederland, indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen.Kerngegevens

nummer 36.169, E
ingediend 27 juni 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PVV, FVD en BBB stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Implementatie Europese klimaatwet (36.169)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)