Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking cassatierechtspraak (32.576)

- 32.576, G en H

Brief van de minister voor Rechtsbescherming betreffende de beleidsreactie op de evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie; Versterking cassatierechtspraak

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 25 februari 2022 en de kabinetsreactie inclusief het WODC-rapport van 19 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren