36.380

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en dienstenMet deze implementatiewet wordt de Europese Richtlijn met betrekking tot de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten verankerd in de Nederlandse wetgeving.

De richtlijn heeft als doel de interne markt beter te laten functioneren. Toegankelijkheidsvoorschriften van lidstaten voor producten en diensten voor personen met een handicap worden hiermee geharmoniseerd. De aangewezen toezichthouders krijgen hiermee meerdere taken toebedeeld om deze richtlijn te handhaven.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 14 maart 2024 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2023

titel

Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

10