Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 juni 2023




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 (36.204)

- 36205

Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De commissie besluit inbreng te leveren voor het verslag op 4 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Helene de Man