Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171)

- 36171, C

Memorie van antwoord; Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel (kort) plenair te behandelen op 11 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Helene de Man