Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezegging T03010

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 4 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra