ing. M.J.L. Goossen (BBB) 1

Math Goossen (1954) is vanaf 13 juni 2023 lid van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: math.goossen@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Hoensbroek, 5 augustus 1954
 • Alleenstaande (weduwnaar)

 

kinderen

 • 2 kinderen en 4 kleinkinderen

 

woonplaats

 • Melick, Limburg

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Belangenbehartiging van beschadigde militairen, politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Toezicht houden op de doelrelatie van de stichting, volgens de Governancecode Zorg 2022

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld


Opleidingen

hoger beroepsonderwijs

 • Bedrijfskunde Post HBO, HTS, vanaf 1 augustus 1992 tot 30 juni 1994

wetenschappelijk onderwijs

 • Technische Bedrijfskunde, Zuyd University of Applied Sciences, vanaf 1 augustus 1999 tot 30 juni 2001

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Begeleiding van bedrijven bij het bepalen van hun bedrijfsstrategie en professionalisering van operationele processen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Professionele inzet van laagdrempelige steun en psychosociale hulp- en dienstverlening, na ingrijpende en traumatische ervaringen aan medewerkers van defensie, de politie, de brandweer en ambulance personeel en hun verwanten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Het in stand houden en verhuren van in eigendom toebehorende terreinen, met gebouwen en opstallen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Een grote zorgaanbieder van verpleging, verzorging en welzijn.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

 • beschrijving: Professionele zorgaanbieder aan huis.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

 • beschrijving: Statutair eindverantwoordelijk voor de positionering en profilering van de brancheorganisatie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Eindverantwoordelijk voor verschillende bedrijfsonderdelen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor meerdere bedrijfsonderdelen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

 • beschrijving: Uitvoering geven aan de Wet op de Sociale Werkvoorziening Oostelijk Zuid-Limburg.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

 • beschrijving: Opleiden en omscholen van medewerkers in dienst van de NS.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

 • beschrijving: Inspectie uit laten voeren op het onderhoud en reparatie van Elektronisch Technisch Defensie Materieel.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Volledige bezoldiging

andere activiteiten

 • beschrijving: Belangrijke besluiten nemen over de doelen en werkwijze van het waterschap.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Toezicht houden op de doelrelatie van de stichting, volgens de Governancecode Zorg 2022

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Belangenbehartiging van beschadigde militairen, politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Feiten verzamelen en publiceren.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld


Publicaties

 • Aan het Wolfshoofdplein, 1 juli 2008

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 26 april 2023

overige onderscheidingen en prijzen

 • Drager Zilveren Kruis van Verdienste, BNMO, 20 september 2020

Hobby's

 • Schrijven en reizen

 


Reizen

 • doel: Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Veiligheids en Defensiebeleid

  bekostiger: Eerste Kamer der Staten-Generaal

 • doel: Interparliamentary meeting Artificial Intelligence

  bekostiger: Eerste Kamer der Staten-Generaal


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

396 dagen
(13 juni 2023 tot heden)