Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juni 2023
1. Brief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte Tennet Duitsland

Brief van de minister van Financiën en de minister voor K&E over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden tot 20 juni. De commissies herbevestigen dat zij op eenzelfde wijze en tegelijkertijd met de TK op de hoogte willen blijven van de onderhandelingen.

2. COM(2023)240, 241, 242

Wetgevende EU-voorstellen economische governance

De commissies besluiten dit agendapunt in verband met de Kamerwisseling aan te houden tot 20 juni en - met het oog op de Kamerwisseling - dan te besluiten over het al dan niet instellen van een parlementair behandelvoorbehoud.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man