Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 32140 / 36202, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over verfijning box 3; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering.

- 32140, Q

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 8 mei 2023 (32140,Q) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man