36.229, I

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperkingIn deze motie wordt de regering verzocht te komen met een maatwerkoplossing zodat studenten met een chronische ziekte of functiebeperking langer dan een jaar uitloop van hun studie kunnen hebben met behoud van studiefinanciering.Kerngegevens

nummer 36.229, I
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
dossier(s) Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)