36.229, G

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeursIn deze motie wordt de regering verzocht om de tijdelijke verhoging van de basisbeurs structureel te maken, en de Kamer over de uitwerking daarvan te informeren.Kerngegevens

nummer 36.229, G
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)