Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- T02199 - Artikel 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in de Omgevingswet

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

De commissie besluit om toezegging T02199 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer